ସମ୍ବାଦ

 • ଯଦି ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପ ଲିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ପାଇପ୍ ବଦଳାଯିବା ଉଚିତ କି ମରାମତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍?

  ଯଦି ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପ ଲିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ପାଇପ୍ ବଦଳାଯିବା ଉଚିତ କି ମରାମତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍?

  ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଘରେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଥରେ ପାଣି ଲିକ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ କେବଳ ନିଜ ଘରର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।ତେବେ, ଚଟାଣ ଗରମ ଲିକ୍ ବଦଳାଯିବା କିମ୍ବା ମରାମତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ କି?ଅନେକ ଥର, ଘରେ ଚଟାଣ ଗରମ l ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପ ଲିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ |

  ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପ ଲିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ |

  ଅଧିକାଂଶ ଚଟାଣ ଗରମ ପ୍ରଣାଳୀ ଭୂତଳ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି |ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏହାର ମରାମତି କରିବା ଅଧିକ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ |ଆଜି, ମୁଁ ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପରେ ଜଳ ଲିକେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ବିଷୟରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବି, ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପରେ ଜଳ ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି |ଚଟାଣ ଗରମ ଲିକ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆଲୁମିନିୟମ୍-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଗରମ ହୋଇପାରେ କି?

  ଆଲୁମିନିୟମ୍-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଗରମ ହୋଇପାରେ କି?

  ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାଇପ୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ppr ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ ppr ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗରମ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ |ଆଲୁମିନିୟମ୍-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ସାଧାରଣତ thread ସୂତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡିକ c ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Ppr ପାଇପ୍ ବାଛିବାର ଲାଭ କ’ଣ?

  ଘରର ଉନ୍ନତି ବଜାରରେ PPR ପାଇପ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପାଇପ୍ ସାମଗ୍ରୀ |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପ୍ ଭାବରେ, ppr ୱାଟର ପାଇପ୍ ର ସୁବିଧା କ’ଣ?PPR ପାଇପ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମେରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପ୍, ଯାହାକୁ ରାଣ୍ଡୋ କୁହାଯାଏ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • Ppr ପାଇପ୍ ବାଛିବାର ଲାଭ କ’ଣ?

  ଘରର ଉନ୍ନତି ବଜାରରେ PPR ପାଇପ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପାଇପ୍ ସାମଗ୍ରୀ |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପ୍ ଭାବରେ, ppr ୱାଟର ପାଇପ୍ ର ସୁବିଧା କ’ଣ?PPR ପାଇପ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମେରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପ୍, ଯାହାକୁ ରାଣ୍ଡୋ କୁହାଯାଏ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • Ppr ପାଇପ୍ ର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ?

  ବଜାରରେ ppr ପାଇପ୍ ର ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ?ପାଇପ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି?ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରରେ ppr ପାଇପ୍ ର ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଧୂସର, ଏବଂ ନୀଳ, କମଳା, ହଳଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି | ବିଭିନ୍ନ ପାଇପ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଡିଟି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Ppr ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲେୟାର୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ଲେୟାର୍ ପାଇପ୍ କିପରି ବାଛିବେ |

  Ppr ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲେୟାର୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ଲେୟାର୍ ପାଇପ୍ କିପରି ବାଛିବେ |

  ୱାଟର ପାଇପ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଚିତ ଏବଂ ମ ically ଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ppr ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁ understand ନ୍ତି, ତେଣୁ ppr ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲେୟାର୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ ଲେୟାର୍ ପାଇପ୍ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଭଲ, ଏବଂ କିପରି ବାଛିବେ?Ppr ଡବଲ୍ ଲେୟାର୍ ପାଇପ୍ ର ଗଠନ ସାଧାରଣତ p ppr wat ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଗୃହ ଉନ୍ନତିରେ Ppr ପାଇପ୍ ର ଗ୍ରେଡ୍ କ’ଣ?କେଉଁ ସିରିଜ୍?

  ଗୃହ ଉନ୍ନତିରେ Ppr ପାଇପ୍ ର ଗ୍ରେଡ୍ କ’ଣ?କେଉଁ ସିରିଜ୍?

  Ppr ପାଇପ୍ ର କେଉଁ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି?ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଆଖି ଭିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ppr ପାଇପ୍ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପ୍ରେ କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ |ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ppr ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗରମ ପାଣି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଶୀତଳ ଜଳ ପାଇପ୍ |ଗରମ ପାଣି ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ marked ଚିହ୍ନିତ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କାହିଁକି Ppr ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ ଲିକ୍ ହୁଏ?

  କାହିଁକି Ppr ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ ଲିକ୍ ହୁଏ?

  Ppr ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଜଳ ଲିକେଜ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ |ଏହାର କାରଣ କ’ଣ?Ppr ପାଇପ୍ ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାପ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ |କିଛି ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ppr ପାଇପ୍ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ |ପାଇପ୍ ର ଭିତର କାନ୍ଥ ପତଳା, ହାଲୁକା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟାନ୍ସ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Ppr ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ୍ |

  Ppr ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ୍ |

  ଜୀବନରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତ home ଘରେ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥାଉ, ବିଶେଷତ if ଯଦି ଘର ପୁରୁଣା ହୁଏ, ତେବେ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ |ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେବା କେବଳ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆଣି ନଥାଏ, ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ |ଥରେ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ମି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଏକ ନିର୍ମାଣ ସାଇଟରେ Ppr ପାଇପ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିବାବେଳେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ?

  ଏକ ନିର୍ମାଣ ସାଇଟରେ Ppr ପାଇପ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିବାବେଳେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ?

  କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଧାରଣତ p ppr ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ କିଣାଯାଇଥାଏ |ଆଜି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଂଶୀଦାର କରିବି ଯେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ppr ପାଇପ୍ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |1. ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଡ ହେବା ଉଚିତ୍ |କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିରେ ppr ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିବାବେଳେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଗରମ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ’ଣ?

  ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଗରମ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ’ଣ?

  ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ, ତେଣୁ ପାଇପରୁ ସମସ୍ୟା ଖୋଜ!ଆମର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ |ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କି?ଆମେ ପରାମର୍ଶ କଲୁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
1234ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/4